(TEKST PO POLSKU NIŻEJ)

English

  • One-to-one lessons, all levels and ages
  • Preferably up to 2 lessons per week for as long as you need
  • Evenings, weekends & office hours available
  • Individual program (including homework) to be agreed up front, so that it was most useful to students working towards improving their language skills

Class will suit best everyone who is interested in making fast quite a progress and has both time and energy to do that. It is possible to take less or more than four lessons per week, however for best results the suggested number of hours seems to be suitable.

If that sounds like something for you, please let me know a.s.a.p.

Angielski

  • Lekcje prywatne na każdym poziomie, wiek nie gra roli
  • Najchętniej do 2 lekcji tygodniowo przez dowolnie długi czas
  • Możliwe wieczory, weekendy i regularne godziny pracy
  • Program ustalany indywidualnie (włącznie z pracą domową) na początku, by był maksymalnie użyteczny uczniom chcącym poprawić swoje umiejętności

(Zajęcia najlepiej nadają się dla każdego, kto chce zrobić szybko duże postępy i ma na to czas i energię. Lekcji może być mniej lub więcej niż cztery tygodniowo, aczkolwiek dla osiągnięcia optymalnych rezultatów proponowana liczba godzin wydaje się odpowiednia).

Jeżeli masz wrażenie, że to coś dla Ciebie, niezwłocznie daj mi znać! :)


Good to Know

Books & Audiobooks
https://librivox.org/


Vocabulary
https://thesaurus.com/browse/insofar+as?s=t
Super Memo 2004 rulez!

Dictionaries
https://ling.pl/
https://www.thefreedictionary.com/

https://oald8.oxfordlearnersdictionaries.com/
https://www.merriam-webster.com/dictionary  

Grammar
https://grammar.quickanddirtytips.com/
https://www.dailygrammar.com/  

Online learning
https://www.babbel.com/
https://www.internetpolyglot.com/